Roberto Ruiz
Selected works
Art photography
Portraits
Contact


     La Capella
     Barcelona 

     2020

     Faula rodona.
     Sols i embogits; entre
     la precisió total y una
     cançó de Sau

     Pere Llobera

     2019

     Turba turbo
     Martín Llavaneras

     2017

     Synthesis
     David Mutiloa

     
Book:

     I can only tell you a few
     things about what happened 

     David Mutiloa

     Published by:
     Ajuntament de Barcelona
     Institut de Cultura
     Folch


     lacapella.barcelona


     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Faula rodona. Sols i embogits; entre la precisió total y una cançó de Sau. Pere Llobera. La Capella. 2020.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Turba turbo. Martín Llavaneras. La Capella. 2019.

     Synthesis. David Mutiloa. La Capella. 2017.

     Synthesis. David Mutiloa. La Capella. 2017.

     Synthesis. David Mutiloa. La Capella. 2017.

     Synthesis. David Mutiloa. La Capella. 2017.

     Synthesis. David Mutiloa. La Capella. 2017.